O firmie

Firma GIAN PROJECT prowadzi działalność na pograniczu nauki i przemysłu. Dostarcza innowacyjne rozwiązania i usługi, dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. GIAN PROJECT oferuje między innymi:

Projektowanie procesów technologicznych, w tym obliczenia inżynierskie, takie jak bilanse masy, pędu, energii i egzergii, opis ilościowy procesów podstawowych i całych ciągów technologicznych, optymalizacja procesowa oraz symulacje CFD.

Tłumaczenia techniczne, w szczególności pisemne tłumaczenia dokumentów patentowych, wykonywane z języka niemieckiego i angielskiego na język polski, obejmujące wiele dziedzin techniki.

Doradztwo i szkolenia z obszaru nowoczesnych technologii, “Zielonej Chemii”, technologii nadkrytycznych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektem, marketingu.